Mapa serwisu System zamówień internetowych Wyprzedaże
CERPOL - ceramiczna prefekcja
OFERTA > PUSTAKI CERAMICZNE > IINFORMACJE TECHNICZNE > Izolacyjność termiczna ścian

     
 
Izolacyjność termiczna ścian

Współczynnik przenikania ciepła (U)
Izolacyjność cieplną poszczególnych warstw ściany lub całej przegrody można określić i opisać za pomocą kilku różnych współczynników (np. współczynniki przewodzenia ciepła, opór cieplny R). Najpowszechniej stosowanym jest jednak współczynnik przenikania ciepła, czyli U [W/m2K]. Współczynnik ten określa straty ciepła [W] (Watt), jakie mają miejsce na powierzchni 1 [m2] przy różnicy temperatur po przeciwnych stronach przegrody wynoszącej 1 [K] (Kelvin).

Jako że współczynnik ten określa straty ciepła, naturalnym jest, że im jest on mniejszy, tym jest to korzystniejsze, ponieważ ściana jest cieplejsza.

Aby wyznaczyć współczynnik przenikania ciepła U, trzeba znać współczynniki przewodności cieplnej dla materiałów tworzących ścianę oraz dla warstw ocieplających, a także grubości poszczególnych warstw.

Na przestrzeni lat współczynnik U wielokrotnie się zmieniał i krył się pod wieloma oznaczeniami (znany był jako k, Uk, a po ostatnich zmianach od 1 stycznia 2009 r. posiada oznaczenie U). Do 1 stycznia 2009 r. polskie przepisy sztucznie dzieliły ściany na jedno- i wielowarstwowe, wprowadzając mniej rygorystyczne wymagania dla ścian jednowarstwowych. Obecnie wszystkie ściany muszą spełniać ten sam warunek U < 0,3 [W/m2K].

Certyfikat energetyczny
Od 1 stycznia 2009 r. każdy nowo budowany budynek oraz każdy istniejący budynek przeznaczony do obrotu na rynku wtórnym musi posiadać certyfikat energetyczny. Jest to dokument określający, jak duży „apetyt” na energię posiada nasz budynek.

Na ogólną ocenę budynku składa się ocena poszczególnych jego elementów (ściany, dach, instalacje itd.). Niestety, sposób w jaki liczony jest współczynnik U nie gwarantuje przyszłemu użytkownikowi, że zaprojektowana ściana będzie tak ciepła, jak by sobie tego życzył, bowiem narzędzie sprawdzające (sposób obliczenia tego współczynnika w certyfikacie) jest dużo bardziej rygorystyczne niż narzędzie projektowe. Jak zatem projektować ściany?

Ściana będzie ciepła, kiedy powiększona o wartość 0,1 [W/m2K] wartość współczynnika U będzie mniejsza lub równa 0,3 [W/m2K], co można zapiasać wzorem:
Uk = U + 0,1 < 0,3 [W/m2K]

W tabelach poniżej podano wartości współczynnika Uk, który gwarantuje spełnienie wymagań zarówno przepisów prawa ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z 2003 r. zmiana z 6 listopad 2008 r. ) jak i wymagań certyfikatu energetycznego. Ze względu na złożony proces produkcji ceramiki, parametry techniczne każdej partii produkcyjnej  (w tym wsp. przewodzenia ciepła podany w tabeli)  mogą się nieznacznie różnić od podanych na kartach technicznych produktów.

Tabela - WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA Uk GWARANTUJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PRAWNYCH 
     

© 2019 CERPOL designAgencja Reklamowa
Powrót do strony głównej