Mapa serwisu System zamówień internetowych Wyprzedaże
Powrót do strony głównej

AKTUALNOŚCI

     
  Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w dniu 31 stycznia 2019r. nastąpiło połączenie LODE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sierakowicach z spółką Cerpol – Kozłowice Spółka akcyjna z siedzibą w Kozłowicach.
Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (połączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki Cerpol- Kozłowice S.A. (Spółki Przejmowanej) na spółkę LODE Sp. z o.o. (Spółkę Przejmującą).
Jednocześnie, dokonano zmiany firmy Spółki Przejmującej na Cerpol-Kozłowice oraz dokonano zmiany siedziby i adresu tej Spółki na: Kozłowice, adres ul. Nowa 4, Kozłowice 46-310 Gorzów Śląski.

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W konsekwencji, Cerpol-Kozłowice Sp. z o.o. będzie kontynuować w sposób ciągły i niezmienny działalność prowadzoną dotychczas przez Cerpol – Kozłowice S.A.

Aktualne dane rejestrowe:
Cerpol–Kozłowice  Sp. z o.o.
ul. Nowa 4, Kozłowice
46-310 Gorzów Śl.

KRS: 0000421312
NIP: 7010343076
Regon: 146131430


Pozostałe dane Spółki, w tym rachunki bankowe, pozostają bez zmian.
Poniżej do pobrania nowy KRS Spółki:

Nowy KRS Spółki

 
     
  Zarząd Cerpol-Kozłowice Sp. z o.o.:
Paweł Radzięciak - Prezes Zarządu
Rafał Jaciubek - Członek Zarządu


Kozłowice, dnia 01 lutego 2019r.
 
 


 
© 2019 CERPOL designAgencja Reklamowa